Privacy verklaring

Bij het bezoeken van onze website, www.young fenix.be worden er geen persoonlijke gegevens verwerkt of opgeslagen indien u deze enkel gebruikt om informatie op te zoeken over de vereniging young fenix Vlaanderen vzw of over de ondergetekenden lokale/regionale young fenix-verenigingen.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), doorgegeven aan Google dewelke deze zal opslaan en verwerken. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan young fenix Vlaanderen vzw te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, young fenix Vlaanderen vzw heeft hier geen invloed op.

Indien u ons contacteert per e-mail of per telefoon, kunnen we vragen om bepaalde persoonlijke gegevens met de vereniging te delen: voor- en familienaam, leeftijd, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, thuisadres, werk- en opleidingsdetails, foto’s.

Binnen de young fenix Vlaanderen vzw wordt de toegang tot persoonlijke gegevens die we ontvangen via e-mail of telefoon, beperkt tot die personen die deze gegevens nodig hebben voor de uitoefening van hun taken. U heeft het recht om een kopie van uw persoonlijke informatie op te vragen, te beoordelen, aan te passen of te verwijderen, of om te vragen de verwerking van (bepaalde) gegevens stop te zetten.

We kunnen de privacy verklaring op elk moment wijzigen. Van zodra het document is aangepast wordt de revisiedatum, vermeld in de voetnoot van dit document, bijgewerkt en is de nieuwe versie van toepassing.

Bij vragen en of opmerkingen kan u ons steeds contacteren via info@youngfenix.be

Young FENIX