Podcast

Rouw, afscheid & verlies

De corona pandemie deed ons vertragen en dwong ons om meer stil te staan bij het leven. Afscheid en verlies, op verschillende levensdomeinen, treden plots heel erg op de voorgrond. Het aanpassen aan deze nieuwe en complexe realiteit is niet gemakkelijk. Hoe gaan jongeren hiermee om? In deze eerste aflevering spreken we met Meggane (21j), studente sociaal werk. Haar studies kregen een onverwachte wending door de pandemie en een sterftegeval in de familie.

Meggane (21j)